سوارکاری

کاروان سوارکاری حرم تا حرم می‌رود تا به امام رئوف برسدبه گزارش خبرنگار مهر کاروان سوارکاران «حرم تا حرم» خراسان شمالی که با مشارکت سوارکارانی از استان گلستان شکل گرفته در چهارمین روز حرکت خود به چناران رسیده است.

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه