آخرین اخبار

پرانگیزه و امیدوار
فرزانه فصیحی نیاز به چیزی شبیه دستگاه چاپ پول دارد، دستگاهی که مدام پول بیرون بدهد و هزینه‌های فرزانه را برای حضور در میادین بین‌المللی تامین کند. این دونده رکورددار و پرافتخار خیلی وقت است که بابت تقبل هزینه‌های سنگین اعزام‌هایش به برخی از رویدادهای بین‌المللی خسته شده.

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبعام جم آنلاین ج

نوشته های مشابه