فوتبال و فوتسال

تاکید سازمان لیگ به باشگاه‌ها؛ بیانیه ندهید!به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، محمدرضا کشوری فرد با ارسال نامه ای به مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و لیگ یک خواستار عدم صدور بیانیه از سوی باشگاه ها شد.

متن نامه به شرح زیر است:

«باستحضار می‌رساند حسب مصوبات جلسات هماهنگی ارکان محترم قضایی فدراسیون فوتبال با ریاست محترم فدراسیون و سازمان لیگ و با عنایت به اینکه هرگونه احقاق حقوق باشگاه‌ها بر اساس آئین نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی بایستی از طریق مراجع مربوطه در این سازمان و فدراسیون فوتبال مورد تقاضا جهت رسیدگی قرار گیرد لیکن متاسفانه فصل قبل باشگاه‌ها موارد اعتراض در موارد اجرایی، داوری و سایر موارد را با صدور بیانیه و از طریق رسانه‌های گروهی و عمومی انجام می‌دادند که این رویه خارج از مقررات و عرف اداری و اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌باشد و از طرفی باعث ایجاد التهاب در جامعه می‌گردد.

علی‌ایحال با عنایت به اینکه این رویه ” انتشار بیانیه “با شروع فصل نقل و انتقالات توسط برخی از باشگاه‌ها استمرار یافته است حسب تاکید کمیته‌های مستقل قضایی فدراسیون هرگونه اعتراض باشگاه‌ها در کلیه موارد صرفاً بایستی از طریق بالاترین مرجع باشگاه “مدیر عامل” به سازمان لیگ ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

علیهذا مراتب تاکید مقامات مستقل قضایی فدراسیون من‌بعد هرگونه احقاق حقوق باشگاه‌ها در چارچوب مقررات و اساسنامه صرفاً از طریق تقاضای مدیرعامل با ارایه دلایل متقن و مستندات قابل رسیدگی و پیگیری است و در این خصوص ارسال بیانیه و مصاحبه خارج از مقررات و اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌باشد و انتظار می‌رود مدیران محترم عامل باشگاه‌ها به منظور جلوگیری از سوء تبعات حقوقی، اجتماعی و قضایی به کلیه عوامل و دست اندرکاران تحت مدیریت خود اهمیت رعایت دستورالعمل‌های انضباطی و قضایی را تاکید و مراتب را به عوامل مربوطه “کادر فنی، ورزشی، سرپرستی، مدیریتی و سایر ارکان باشگاه” امر به ابلاغ فرمایند.»

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه