دسته‌بندی نشده

باید به سمت ساخت خانه‌های استیجاری برویم
یک کارشناس با استقبال از ساخت خانه های کوچک مقیاس برای کارگران در قالب اجاره به شرط تملیک‌ گفت: در کشورهای دیگر آپارتمان های کوچک مقیاس توسط دولت و شهرداری با تمام امکانات ساخته و به کارمندان و کارگران اجاره داده می شود و یک الگوی موفق بوده است بنابر این باید به سمت تغییر راهبرد تامین مسکن برویم زیرا با روشهای قدیمی خانه‌دار کردن دشوار است.

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبع ایسنا

نوشته های مشابه