آخرین اخبار

اولین رای دادگاه رئیس جنجالی فدراسیون فوتبال اسپانیااولین جلسه دادگاه رئیس جنجالی فدراسیون فوتبال اسپانیا، لوئیس روبیالس امروز برگزار شد و برای او موقتا حکم منع نزدیک نشدن به 500 متری جنی هرموسو صادر شده است.

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبع ورزش سه

نوشته های مشابه