فوتبال و فوتسال

اعلام آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال/ باشگاه استقلال محکوم شدبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت میثم آقایی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۴۷۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت امیر طاهر از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت محمد باوقار ثمرین از باشگاه تن تاک تهران (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۱۳۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت مرتضی ذبیحی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه