آخرین اخبار

استقلالی‌ها محکوم شدند | جریمه آبی‌ها با آرای جدید کمیته تعیین وضعیتبه گزارش همشهری‌آنلاین، با توجه به شکایت مهدی نیایش پور از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت مهدی ایزدی از باشگاه مس شهربابک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت بهزاد سلطانی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۷ میلیون و ۵۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت میلاد غریبی از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* در پرونده شکایت مرتضی ذبیحی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

این خبر را در تهران ورزشی دنبال کنید

منبع همشهری آنلاین

نوشته های مشابه